HODNOCENÍ ROKU 2006

* Performance measurement *    * Bewertungen*    * Оценивание *


Milí "Robinsoňáci" ,

čtyřčlenná hodnotící komise mne pověřila, abych Vám přečetl hodnocení naší činnosti za uplynulý rok, kdo a jak se s akcí účastnil a jak se choval!

Vše začalo srazem u manželů Veberových po neuvěřitelných 25-ti letech, akce proběhla úspěšně, všichni se chovali v rámci svých možností. Pak následovaly akce Lhotka I, Olovo Tour, Lhotka II, a setkání v Dobroslavicích u paní "M" ! Přelomovou akcí ovšem byly "Pláně Tour". V pátek jsme si udělali ohníček, rozdali si dárečky, popili pivečko, pojedli kolínka a plánovali výšlap na velehoru Praděd. Jistě máte všichni v živé paměti, jak se někteří rozčilovali, že musí jít všichni a kdo nepůjde, tak bude popraven, toho člověka nebudeme jmenovat. Že, paní M.
Všichni šli spát, až na jednoho už tehdy zodpovědného člověka, který uklidil a ohřál ostatním "Robinsoňákům" kolínka na snídani! Tohoto veskrze kladného hrdinu s duší čistou jak studánka naopak jmenovat musíme je to pan "Víteček".

V sobotu ráno po probuzení se pouze 5 odvážlivců odhodlalo k tvrdému a místy až brutálnímu výstupu na zmiňovanou velehoru. V nejsilnější sněhové vánici za posledních 5 000 let a za stálého boje se silným protivětrem, který dosahoval v poryvech rychlosti až 550 km/h, jsme po 12-ti hodinách na pokraji vyčerpání dorazili na vrchol této velehory, hrdě vztyčili "Robinsoňácký" prapor, zamávali paní Jořenkové a vydali se na strastiplný sestup do údolí. Po svém návratu do základního tábora jsme byli naprosto konsternováni, lenoši nejenže vypili jednu bečku piva, ale dokonce sežrali, a někteří se neštítili odnést domů kusy kolen, na které jsme se po všech útrapách a strádáních tak těšili.

A v této historické chvíli se zrodily dvě skupiny: "Elitní", hrdě se hlásící k odkazu "Robinsoňáckých" předků a všech pět stojících u sebe jako kus skály na věky věků. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme dne 21.10. šli v Porubě na pivečko a jeden člen "Elity" se z "Elitní" skupiny nepochopitelně sám odloupl jako kámen, ne spíš jako kamínek, no ani kamínek to nebyl, bylo to pouhopouhé zrnko písku ! Ano tušíte správně byla to paní Lída a od té doby má vlastní skupinu "Lída". A v ní bude taky hodnocena ! A od té chvíle se zbylí čtyři členové Elity semkli ještě blíž a jsou opravdu nerozluční. Jmenovat je nebudeme, neboť nad ostatními ční jako Titáni ! No a tím se dostáváme ke skupině "Pohoda - Rodina", veskrze černých duší až na některé výjimky.
(poz. S tímto textem nesouhlasí zapisovatel Medwěd)

Potom byly akce Výlov, Promítání u paní Vlaďky, Švestkové pivo a nakonec "Kotelna Tour".
U Kotelny Tour se na chvíli zastavíme, zde musíme vyzvednout přednes recitační skupiny "Malý a Velký", kteří byli přímo balzámem na duši každému kulturnímu člověku a jejich přednes byl přímou gigantickou ukázkou profesionality přednesu, závidět by jim mohl i Marek Eben. U pana Vítečka je to samozřejmost, přeci jen je z Elity, ale pan Medwěd je opravdu velikánem mezi členy Rodiny.
(opět nevím jak tomu rozumět - poznámka zapisovatele).

A nyní k samostatnému hodnocení členů:

Skupinu Elita hodnotíme společně, nedá se jim vytknout vůbec nic jsou prostě dokonalí a proto paní Evičečka a Dáša, pan Mirek a Víteček dostávají známku výbornou.
(pozn.: Významné pokašlávání zapisovatele)

Skupina "Rodina":
Paní Danka - svou ochotou a pílí se kterou se stará o ostatní Robinsoňáky daleko převyšuje ostatní členy Rodiny a proto hodnotíme chvalitebně - jen tak dále !
Pan Medwěd - svým přístupem při organizaci akce výlov a za spolu-organizaci kulturní vložky na akci "Kotelna Tour" jakožto i za slušné chování na zbylých akcích hodnotíme chvalitebně. Pokračuj tak dál a možná povýšíš do vyšších sfér!!!
Původně jsme nechtěli ostatní členy Rodiny nechtěli ani hodnotit a rovnou je poslat k převýchově na Sibiř, ale ne my jsme si řekli, že novým i stávajícím členům Rodiny dáme ještě šanci.
Takže:
Pan Martin - neúčast na některých akcích a ač rybář nenachytal Elitním kapry na vánoce, ale vzhledem k jeho celkem slušnému chování chvalitebně- . Přidej Marťas přidej.
Paní Domina - účast celkem uspokojivá, zklamala na Kotelně, čekali jsme větší kreativitu při umravňování smějících se diváků ! Projevy úcty vůči Elitě veškeré žádné. Proto hodnotíme dobrý. Zlepšit se ve všech směrech a možná se s toho bahna vyhrabeš.
Paní Vlaďka - účast uspokojivá, ale hází dárky do ohně, rozbíjí je a jak bylo zjištěno, krade kolena, viz. Pláně Tour a pak jede na další akci vydává za své dílo a ještě se s tím chlubí členům Elity. Vzhledem k tomu, že zajistila promítání a že nás pohostila kapříky - hodnocení dobrý- . Hlavně nechlastat, přidat ve všech směrech a činnostech organizovat více akcí u sebe doma s občerstvením a možná nebudeš ztracený případ.
Paní M - účast dobrá, hází dárky do koše, chování podvodné viz.: Všichni musí jít atd.atd. Občerstvení kupuje v obchodě viz. Saláty. Má špatný vliv na své okolí a vzhledem k tomu, že je mimozemského původu a že pořádně neví, jak se má na planetě zemi chovat a příští rok se s ní stejně rozloučíme - hodnotíme dobrý- . Tady je každá rada dobrá, přejeme šťastnou cestu. M chce jít domů - M go home.
Pan Klon - nový člen Rodiny. Účast nevalná a ač jich je šest, na akcích spí. Viz. Kotelna, lže, že ho žena nechce nikam pouštět viz. Švestkové pivo, ale po trpělivém pátrání jsme zjistili, že je ráda, když se ho denně alespoň na 16 hodin zbaví. Nebudeme na něj přísní, je nervově labilní. Hodnotíme - dostatečný. Hlavně klid a nohy v teple. (poz.: tramvaj číslo 17 OPRAVDU nejezdí do centra.)
Paní Trpaslík Šmudla - účast: jedna akce, na které byla drzá, líná a dokonce někomu nabízí zcela prudce jedovaté houby na sušení, věčně piští, její morální úpadek se nedá vůbec hodnotit a aby nebrečela hodnotíme jako dostatečný- . Nevíme, jestli se tvůj pád do morálního bahna dá ještě zastavit, promluv si se svým psychoanalytikem.
Pan Jardolín - tento bezpáteřník se neštítí vypít svým kamarádům bečku piva a sežrat 5 kilo kolen a potom tvrdit, že je to migréna. Je to prostě vzor totálního morálního úpadku, je to zářný příklad toho, jak hluboko se dá klesnout do morálního bahna, představitel všech nechutně žárlivých samců, idol všech psychických i fyzických trapičů, jehož jediná láska je autíčko a svou družku bere jen jako služku. Tento živočich i kdyby byl na každé akci 2x a do skonání světa konal jen dobro, tak si tento patvor zaslouží jediné hodnocení - nedostatečný . Ty už se z toho nevyhrabeš. Jediné možné řešení: Hoď si to!
(poz. zapisovatele - proč je zrušena cenzura? Vřelý vztah hodnotitele k respondentovi je zde transparentní)
Skupina Lída - do 21.10. vše v pořádku, účast perfektní chování ideální, no prostě Elita. Po tomto datu těžký úpadek, odešla bez vysvětlení a ani se neomluvila, což je neomluvitelné. Vzhledem k dřívějším zásluhám hodnocení dobrý+ . Mohla jsi být výborná, jdi do sebe, omluv se a uvidí se.

A nakonec nová skupina. A tou jsou Odpadlíci - pan Radek, pan Eda, paní Ivana.
Tuto skupinu nelze hodnotit, protože by museli dostat nedostatečně- a to je kruté jak k panu Jardolínovi, tak ke známce samotné, počkáme, až se zvýší počet možných známek a potom je ohodnotíme.

Na závěr bychom chtěli podotknout, že omluvy typu mám problém, žena mě nepustí, mám moc práce, nemám peníze, bydlím daleko atd. jsou nepřípustné a v žádném případě nikoho neomlouvají. Omluveni jsou pouze ti, kdo mají prudce nakažlivou chorobu, jako je: mor, cholera, černý kašel, tyfus, spála, spalničky, kapavka,syfilis, ebola, svrab, filcky, blechy, vši   a jim podobné.


Za správnost údajů zpracování a přesnost dat ručí naše čtyřčlenná komise, proti tomuto hodnocení není odvolání, ani dovolání.


Hodnotila čtyřčlenná komise v tomto složení:......................

......................

......................

......................
Já (Vítek) pan Vít pan Vlček pan VítečekPoznámka zapisovatele Medwěda:
  1. Přijdu, vyservisuji. Jsem prostě donašeč……
  2. Poznámka opsána od chytrého pána Winstona Churchila:

    "Věřím jen anketám a statistikám, které si sám upravím."