Krátce z akce SUMEC 2006

Sobotní den se probudil do mlhavého smutného oparu. Ale jak se ukázalo, heslo: "Nesuď den před večerem" se v tomto případě potvrdilo. Ale postupně.

Po nástupních zmatcích, zapříčiněných vtipnými dezinformacemi dvojice Big & Midget, jsme zamávali Robinsonce, kde jsme zanechali štkoucí Lidušku a zoufalého Jardu, který se i přes svou velmi závažnou chorobu přesunul k oknu a mával promočeným kapesníkem. (Čím byl kapesník promočen a jestli L. štkala nebo se zajíkala poťouchlým smíchem jsme nepátrali).

Osádka vozu: řidič – pohodový Petřík (PG) zvaný Medwěd, navigátor – Eva (EG) zprava jak chceš, vzadu Víťa (EG), Renča (PG), zvaná Domina, Vlaďka (PG).
I přes počáteční třenice a neshody mezi členy skupin jsme se dostali až do podhůří Jeseníků, kde byla první čurací a kouřová zastávka. V tu chvíli jsem pochopil, že jsem na správném výletu. Děvčátka začala tahat různé buchty, chleby, kafíčka. I přes hustou mlhu jsme opět trefili na správný směr a vyrazili směrem Skřítek. Ten nás překvapil nejlépe, jak mohl, po pár metrech za horizontem – sluníčko, teplo, obloha jak vymetená.

Po příjezdu na akci samotnou se velitel vozu vrhnul na své pracovní povinnosti a osádka bez rozdílu rasy, barvy, příslušnosti a pohlaví na různá kvasinková piva.
Největší překvapení dne (krom přejmenování RJ na RDJ – bude vysvětleno osobně neboť tyto stránky čtou i děti) - RDJ s VV se objevili jako modelové dne a mezi přítomnými modelem: Atom woomen a Kleinen förster způsobili údiv, zděšení a u kamarádů záchvaty smíchu. Když pak Vlaďka vyhrála na los kapra, kterého jí vylovil Víťa bylo o úspěšnosti akce rozhodnuto.

Plánovaný odjezd kolem 15:00 nebyl dodržen, neboť Eva potkala rodinu, se kterou se nebaví a.... 3 hodiny se nebavili.
Konečně v 16:00 jsme se vydali k domovu. Po cestě jsem trochu znejistěl, neboť Eva neustále vykřikovala: "Vítečku, to je naše pumpa a Vítečku, tady jsi mi dělal úchylka." Po krátké občerstvovací zastávce nám Skřítek vrátil náš ranní kouzelný zážitek a přivítal nás mlhou a plískanicí. Rozdíl teplot: Velké Losiny 22°C - Skřítek 9°C .

Po přivítání na Robinsonce od mamá Lídy a chorého Jarouška jsem v pořádku dovezl Vlaďku k Hausu a dámu Renátu Dominu do Mariánek. Vítečka na jeho milované parkoviště, kde vystupoval s výkřikem : "Zase Vás zhodnotím".

I přes to, že RDJ nejela lovit ryby, ale chlapy, bych hodnotil tuto akci jako velmi vydařenou……………….

Petr Medwěd Chlupáč